STEM

Lessentabel 2de graad STEM

Klik hier voor een totaaloverzicht van alle lessentabellen ASO4de jaar
Aardrijkskunde1
Biologie2
Chemie2
Duits1
Engels2
Frans4
Fysica2
Geschiedenis (CLIL-Frans)2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands4
STEM3
Wiskunde5

Richting STEM 

Leerlingen van wetenschappen die kozen voor de verdieping STEM hebben altijd vijf uur per week wiskunde. In de derde graad gaan zij naar de richting Wetenschappen-wiskunde waarin ze zich nog verder in STEM kunnen verdiepen gedurende 3u/week.

 

Vakken algemene vorming

Wie vanaf het derde jaar (begin van de tweede graad) voor ASO kiest, begint aan een algemene vorming. Voortstuderen in het hoger onderwijs is vanzelfsprekend.

Een brede talenopleiding (Frans, Engels en vanaf het vierde jaar Duits), en een grondige wiskundige vorming is eigen aan elke ASO-richting. Verder zijn er voor elke ASO’er algemeen vormende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis,  godsdienst en minstens een basispakket wetenschappen.

Onze STEM-leerlingen hebben in tegenstelling tot de andere ASO-leerlingen 3u STEM/week en daardoor een uurtje minder talen (Frans en Engels), geen informatica (geïntegreerd aangeboden binnen STEM) en geen plastische of muzikale opvoeding.

 

Meer individueel en zelfstandig 

In de tweede graad krijg je geregeld individuele opdrachten en zelfstandig werk. De meeste leerlingen van de derde graad krijgen ook seminaries: thematisch uitgewerkte groepslessen met geregeld individuele opdrachten (humane, vreemde talen, wetenschappelijke projecten en begeleiding bij onderzoekscompetenties). Kernwoorden voor ASO: leergierigheid – grondigheid - zelfstandigheid.

 

Lees meer

Lees minder


De toekomst 

Met je ASO-opleiding in het secundair onderwijs ben je nog niet klaar voor de arbeidsmarkt: voortstuderen in het hoger onderwijs is het vanzelfsprekende vervolg. 

De meeste professionele bacheloropleidingen liggen binnen het bereik van elke afgestudeerde ASO’er. Voorbehoud is er wel voor hogere opleidingen die bijvoorbeeld een bijzondere vooropleiding technische, artistieke of praktische kennis en vaardigheden veronderstellen (vb. muziekconservatorium, elektromechanica). 

Academische (al dan niet universitaire) opleidingen zijn voornamelijk aangewezen voor leerlingen met een ASO-vooropleiding. De gekozen studierichting in het ASO is soms, maar lang niet altijd, van belang bij de keuze van een geschikte academische studie. 

Zuiver wetenschappelijke of ingenieursopleidingen verwachten vaak heel wat voorkennis van wiskunde en/of wetenschappen. Dit geldt in mindere mate voor taalgerichte, sociale of sommige economische opleidingen. 

Naast je vooropleiding zijn zeker ook persoonlijkheidskenmerken en persoonlijke studievaardigheden doorslaggevend voor succesvol verder studeren.