Economie

Lessentabel 2de graad Economie

Klik hier voor een totaaloverzicht van alle lessentabellen ASO3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Duits-1
Economie44
Engels23/2
Frans5/44
Fysica11
Geschiedenis (CLIL-Frans)22
Godsdienst22
Informatica11
Lichamelijke opvoeding 22
Muzikale opvoeding-1
Nederlands44
Plastische opvoeding1-
Wiskunde4/54/5

Richting Economie 

Leerlingen Economie mogen zelf kiezen voor een pakket van vier of vijf uur wiskunde. 

In de derde graad kom je terecht in de specialisatie :  Economie-moderne talen.

 

Vakken algemene vorming

Wie vanaf het derde jaar (begin van de tweede graad) voor ASO kiest, begint aan een algemene vorming. Voortstuderen in het hoger onderwijs is vanzelfsprekend.

Behalve lichamelijke, plastische en muzikale opvoeding zijn alle vakken (theoretisch) van aard.

Een brede talenopleiding (Frans, Engels en vanaf het vierde jaar Duits), en een grondige wiskundige vorming is eigen aan elke ASO-richting. Verder zijn er voor elke ASO’er algemeen vormende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis,  godsdienst en minstens een basispakket wetenschappen.

 

Meer individueel en zelfstandig 

In de tweede graad krijg je geregeld individuele opdrachten en zelfstandig werk. Kernwoorden voor ASO: leergierigheid – grondigheid - zelfstandigheid.

Lees meer Lees minder

De toekomst 

Met je ASO-opleiding in het secundair onderwijs ben je nog niet klaar voor de arbeidsmarkt: voortstuderen in het hoger onderwijs is het vanzelfsprekende vervolg. 

De meeste professionele bacheloropleidingen liggen binnen het bereik van elke afgestudeerde ASO’er. Voorbehoud is er wel voor hogere opleidingen die bijvoorbeeld een bijzondere vooropleiding technische, artistieke of praktische kennis en vaardigheden veronderstellen (vb. muziekconservatorium, elektromechanica). 

Academische (al dan niet universitaire) opleidingen zijn voornamelijk aangewezen voor leerlingen met een ASO-vooropleiding. De gekozen studierichting in het ASO is soms, maar lang niet altijd, van belang bij de keuze van een geschikte academische studie. 

Zuiver wetenschappelijke of ingenieursopleidingen verwachten vaak heel wat voorkennis van wiskunde en/of wetenschappen. Dit geldt in mindere mate voor taalgerichte, sociale of sommige economische opleidingen.