Zorg en welzijn

Lessentabel 2de graad Zorg en welzijn

Klik hier voor totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit ARBEIDSMARKGERICHT.3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Engels/Frans22
PAV:88
 • MAVO
33
 • Nederlands
33
 • Wiskunde
11
 • Natuurwetenschappen
11
Zorg en welzijn:1717
 • Gezondheid en welzijn
44
 • Indirecte zorg
99
 • Pedagogisch handelen
44
Artistieke vorming22
Handvaardigheid11


Richting Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een praktische studierichting. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. Je verwerft een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Je maakt kennis met directe zorg, maar zal toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg.

 

Zorg en welzijn is een studierichting binnen de finaliteit 'arbeidsmarkgericht'. Deze bereidt je voor op een job. Verder studeren in een bachelor in enkel mogelijk na het volgen van een 7de jaar (se-n-se) dat voorbereidt op hoger onderwijs.


Jouw profiel

Jij kan

 • fijn motorisch werken
 • vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding kijken
 • theoretische kaders inzetten bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding
 • sociaal en communicatief handelen