Lessentabel 2e graad TSOELEKTOTECHNIEKEN

HANDEL

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
 LESVAK 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar

Major S & T Major S Major T
  Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2
  Nederlands 4 4 4 4 4 4 4
  Frans 2 2 4 4 3 3 3
  Engels 2 2 2 2 2 2 2
  Duits - - - 1 - - -
  Wiskunde 3 3 4 4 3 3 3
  Natuurwetenschappen 1 1 2 2 1 3 3
 Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1
  Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1
  Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2
  Elektriciteit en labo 4 4 - - - - -
  Installatiemethoden en realisaties 12 12 - - - - -
  Toegepaste informatica - - 4 4 - - -
  Bedrijfseconomie - - 6 6 - - -
  Toeristische en recreatieve aardrijkskunde - - 1 - - - -
  Sociale wetenschappen - - - - 3 4 4
  Informatica - - - - 1 - -
  Integrale opdrachten - - - - 5 5 5
  Major sociale wetenschappen


  •   Mens en maatschappij (M&M)
- - - - 1 2 -
  •   Informatica S
- - - - - 1 -
  Major technische wetenschappen


  •   Onderzoek en ontwerp (O&O)
- - - - 1 - 2
  •   Informatica T
- - - - - - 1