Handel

81

lessentabel 2de graad Handel

Klik hier voor totaaloverzicht lessentabel alle TSO-richtingen3de jaar4de jaar
Aardrijkskunde
11
Bedrijfseconomie
66
Duits
-1
Engels
22
Frans
44
Geschiedenis
11
Godsdienst
22
Lichamelijke opvoeding
22
Natuurwetenschappen
22
Nederlands
44
Toegepaste informatica
44
Toeristische en recreatieve aardrijkskunde
1-
Wiskunde44

Richting Handel 

De richting TSO Handel biedt een administratief-commerciële opleiding die voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs. Een stevige algemene vorming en een uitgebreid pakket aan talen ondersteunen de bedrijfsgerichte basisvorming. De nadruk ligt niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden en attitudes. 

Vakken algemene vorming

Zoals iedereen krijgt de handelsleerling godsdienst en lichamelijke opvoeding. Een brede algemene vorming wordt gewaarborgd door de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen en wiskunde. 

Bedrijfseconomie

De leerlingen krijgen een inleiding in de basisbegrippen van de handelswereld aan de hand van de studie van een handelsonderneming. Er is o.a. aandacht voor de documentenstroom, voor administratieve en commerciële verrichtingen, in het bijzonder boekhouden, marketing- en verkoopactiviteiten. De kennis wordt gekoppeld aan de praktijk door het uitvoeren van projecten, bedrijfsbezoeken, gastlessen door ondernemers en geïntegreerde proef met minionderneming.

Lees meer

Lees minder

Informaticatoepassingen

Een handelsleerling krijgt een basisvorming in de dactylografie (typen) en verdiept zich in meerdere softwarepakketten (Word, Excel, Publisher, Powerpoint...). 

Moderne talen

De jongere leert zich vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Er is specifieke aandacht voor de communicatieve vaardigheden in bedrijfseconomische situaties, maar ook in andere contexten. Er zijn meerdere buitenlandse uitstappen (Parijs, Canterbury, Aken/Düsseldorf).