Zorg en welzijn

hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash (1)

Lessentabel 2de graad Zorg en welzijn

Klik hier voor totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit ARBEIDSMARKGERICHT.3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels/Frans 2 2
PAV: 8 8
 • MAVO
3 3
 • Nederlands
3 3
 • Wiskunde
1 1
 • Natuurwetenschappen
1 1
Zorg en welzijn: 17 17
 • Gezondheid en welzijn
4 4
 • Indirecte zorg
9 9
 • Pedagogisch handelen
4 4
Artistieke vorming 2 2
Handvaardigheid 1 1


Richting Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een praktische studierichting. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. Je verwerft een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Je maakt kennis met directe zorg, maar zal toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg.

 

Zorg en welzijn is een studierichting binnen de finaliteit 'arbeidsmarkgericht'. Deze bereidt je voor op een job. Verder studeren in een bachelor in enkel mogelijk na het volgen van een 7de jaar (se-n-se) dat voorbereidt op hoger onderwijs.


Jouw profiel

Jij kan

 • fijn motorisch werken
 • vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding kijken
 • theoretische kaders inzetten bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding
 • sociaal en communicatief handelen