Wegwijs in de modernisering

Sinds schooljaar 2019-2020 bouwen wij mee aan de weg van de modernisering van het secundair onderwijs. Je doorliep de eerste graad reeds met zijn nieuwe jasje aan en koos daarbij in het tweede jaar voor een bepaalde basisoptie. Buiten de basisoptie Klassieke talen is geen enkele andere basisoptie een voorafname op het derde jaar. Dat betekent dat je nog steeds naar eender welke studierichting nu kan gaan vanuit 2A. Ook leerlingen vanuit 2B kunnen nog naar verschillende richtingen in BSO, ongeacht welke basisoptie ze in het tweede jaar kozen.

Vanaf de tweede graad werkt men voortaan met een onderwijsmatrix. Deze plaatst op de verticale as de studiedomeinen en op de horizontale as de finaliteiten.


Wat is een studiedomein?

Een studiedomein is een interessegebied. Het verzamelt alle studierichtingen die onder dat interessegebied vallen. In de matrix is er plaats voor 8 studiedomeinen. De vetgedrukte biedt onze school aan.

  • economie en organisatie
  • kunst en creatie
  • land- en tuinbouw
  • maatschappij en welzijn
  • STEM
  • sport
  • taal en cultuur
  • voeding en horecaWat is een finaliteit?

Een finaliteit is een studieniveau en bepaalt het doel van de studierichting. Er zijn drie finaliteiten:

1. doorstroom: studierichtingen binnen deze finaliteit bereiden je voor op een academische bachelor aan de universiteit.

  • domeinoverschrijdend: hierbinnen vind je studierichtingen die je voorbereiden op een brede waaier aan bachelors (lees ASO)
  • domeingebonden: hierbinnen vind je studierichtingen die je voorbereiden op een specifiek pakket van bachelors die aansluiten bij de studierichting. Je wordt met andere woorden al iets gerichter opgeleid. (lees TSO/KSO)

2. dubbel: studierichtingen binnen deze finaliteit bereiden je voor op een job of een professionele bachelor die inhoudelijk aansluit bij de studierichting (lees TSO/KSO)

3. arbeidsmarktgericht: studierichtingen binnen deze finaliteit bereiden je voor op een job. Verder studeren in een bachelor in enkel mogelijk na het volgen van een 7de jaar (se-n-se) dat voorbereidt

op hoger onderwijs. (lees BSO)Hoe ziet onze matrix eruit?


STUDIEDOMEIN

FINALITEITEN


DOORSTROOM

DUBBEL

ARBEIDSMARKTGERICHT


domeinoverschrijdend
(ASO)
domeingebonden
(TSO/KSO)
(TSO/KSO) (BSO)

ECONOMIE EN ORGANISATIE

Economische wetenschappen

Bedrijfswetenschappen Bedrijf en organisatie -

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

- Maatschappij-en welzijnswetenschappen Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn

STEM

Natuurwetenschappen - Elektrotechnieken Mechanica

Latijn