Natuurwetenschappen

labo

Lessentabel 2de graad Natuurwetenschappen

Klik hier voor een totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit DOORSTROOM-DOMEINOVERSCHRIJDEND. 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Wiskunde 5 5
MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) = Nieuw vak projectmatig projectmatig
Wetenschappen:

 • Biologie
2 2
 • Chemie
2 3
 • Fysica
2 2
Keuzepakket:
 • STEM
 • Wetenschapslabo
 • Moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits*en mediakunde)

3 3

Richting Natuurwetenschappen 

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die je voorbereidt op een brede waaier aan bachelors. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.


Vakken algemene vorming

Wie vanaf het derde jaar (begin van de tweede graad) voor doorstroomfinaliteit kiest, begint aan een algemene vorming. Voortstuderen in het hoger onderwijs is vanzelfsprekend.

Behalve lichamelijke opvoeding zijn alle vakken 'theoretisch' van aard.

Een brede talenopleiding (Frans, Engels en eventueel vanaf het vierde jaar Duits) en een grondige wiskundige vorming is eigen aan elke doorstroomfinaliteit. Verder zijn er voor elke doorstromer algemeen vormende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en godsdienst.

 

Jouw profiel 

Jij kan

 • inzicht tonen voor complexe leerinhouden
 • vlot verbanden leggen
 • logisch redeneren
 • complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek
 • geordend denken
 • wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren en inzichtelijk aanwenden in natuurwetenschappelijke contexten
 • planmatig verbanden leggen bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica
 • wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband brengen.

In de 3 uur vrije ruimte (keuzepakket) geven we je de mogelijkheid om op graadbasis een pakket naar eigen interesse en talenten te kiezen.

*Duits: vanaf 4de jaar