Lessentabel 2de graad finaliteit DUBBEL


BEDRIJF EN ORGANISATIE

ELECTROTECHNIEKEN

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN


3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar
 ALGEMENE VORMING:

Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 1 - - 2 1
Biologie/Chemie - - 1 1 - -
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Frans 3 3 2 2 2 2
Engels 3 3 2 2 2 2
Wiskunde 3 3 3 3 3 3
MEAV  (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) = Nieuw vak projectmatig projectmatig projectmatig projectmatig projectmatig projectmatigSPECIFIEKE VORMING:

Bedrijfseconomie 8 9 - - - -
Electrotechnieken - - 16 16 - -
Maatschappij en welzijn: - - - - 12 13
  • Gezondheidsbevordering
- - - - 6 7
  • Ontwikkeling en (ped)agogisch handelen
- - - - 5 5
  • Anatomie en fysiologie
- - - - 1 1VRIJE RUIMTE:

Informatica 2 2 - - - -
Public relations 2 2 - - - -
Artistieke vorming - - - - 2 2

33 33 34 34 33 33