Lessentabel 2de graad finaliteit DOORSTROOM domeingebonden


BEDRIJFSWETENSCHAPPEN MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar
 ALGEMENE VORMING:Aardrijkskunde 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 3 3 3 -
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 4 3 3
Engels 2 2 2 2
Wiskunde 4 4 4 4
MEAV  (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) = Nieuw vak projectmatig projectmatig
projectmatig
projectmatig

SPECIFIEKE VORMING:Economie 6 6 - -
Psychologie en sociologie - - 6 6
Filosofie - - 2 2

VRIJE RUIMTE:Informatica 2 2 - -

Businessproject

1 1 - -

Duits

- 1 - -
Kunst - - 2 2

32 32 32 32