Lessentabel 2e graad finaliteit ARBEIDSMARKTGERICHT


MECHANICA

ZORG EN WELZIJN


3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar
 ALGEMENE VORMING:Godsdienst 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Engels/Frans 2 2 2 2
PAV: 8 8 8 8
  • Mavo
3 3 3 3
  • Nederlands
3 3 3 3
  • Wiskunde
1 1 1 1
  • Natuurwetenschappen
1 1 1 1

SPECIFIEKE VORMING:Mechanica 20 20 - -
Zorg en welzijn: - - 17= 17=
  • Gezondheid en welzijn
- - 4 4
  • Indirecte zorg
- - 9 9
  • Pedagogisch handelen
- - 4 4

VRIJE RUIMTE:Handvaardigheid - - 1 1
Artistieke vorming - - 2 2

34 34 34 34