Economische wetenschappen

absolutvision-WYd_PkCa1BY-unsplash

Lessentabel 2de graad Economische wetenschappen

Klik hier voor een totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit DOORSTROOM-DOMEINOVERSCHRIJDEND. 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Wiskunde 5 5
MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) = Nieuw vak projectmatig projectmatig
Economie 4 4
Keuzepakket:
  • STEM
  • Wetenschapslabo
  • Moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits*en mediakunde)
3 3

In de 3 uur vrije ruimte (keuzepakket) geven we je de mogelijkheid om op graadbasis een pakket naar eigen interesse en talenten te kiezen.

*Duits: vanaf 4de jaar.

Richting Economische wetenschappen 

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die je voorbereidt op een brede waaier aan bachelors.  Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen.


Vakken algemene vorming

Wie vanaf het derde jaar (begin van de tweede graad) voor de finaliteit DOORSTROOM kiest, begint aan een algemene vorming. Voortstuderen in het hoger onderwijs is vanzelfsprekend.

Behalve lichamelijke opvoeding zijn alle vakken (theoretisch) van aard.

Een brede talenopleiding (Frans, Engels en eventueel vanaf het vierde jaar Duits), en een grondige wiskundige vorming is eigen aan elke DOORSTROOM richting. Verder zijn er voor alle doorstromers algemeen vormende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis,  godsdienst en minstens een basispakket natuurwetenschappen.

 

Jouw profiel

Jij kan

  • geordend denken
  • logisch redeneren
  • complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek
  • wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren
  • logisch en kritisch redeneren
  • vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden doorgronden