Laptops SJ '22-'23


 Info i.v.m. de aankoop / huur van een laptop via de school:


In het schooljaar 2022-2023 maken we namelijk de zogenaamde ‘digisprong’ in alle jaren.

Ook de leerlingen die dan in het eerste, derde, vijfde of zesde jaar zitten, ontvangen een laptop.

 

1ste- en 3de-jaars:

 

De 1ste- en 3de-jaars ontvangen in september een overschrijvingsformulier. Je schrijft 250 euro over.

Bij financiële moeilijkheden neem je contact op met de directie. Zij bekijken dan een mogelijk afbetalingsplan.

De waarde van de laptop is 516 euro. Dankzij de subsidies van Digisprong kunnen wij eenmalig elke leerling een korting aanbieden van 266 euro.

Let op: de laptop is pas na 4 jaar van de leerling/ouders. Als je de school vroeger verlaat koopt de school het toestel terug. (Zie bijlage op pagina 5)

 

 

5de- en 6de-jaars:

 

De leerlingen van het 5de of 6de jaar kopen geen laptop aan. Zij krijgen voor de duur van hun schooltijd een toestel ter beschikking gesteld en betalen daarvoor in het eerste jaar een gebruiksvergoeding van 75 euro en in het eventuele tweede jaar 50 euro. Bij ontvangst van de laptop rekenen we ook een waarborg van 100 euro aan. Deze gebruiksvergoeding en waarborg worden op de schoolrekening gezet.

 

Afhaling laptops:

 

  • De laptops voor de leerlingen van het eerste jaar moeten opgehaald worden op maandag 29 augustus tussen 17u en 19u op onze school.

 

  • De laptops voor de leerlingen van het derde, vijfde en zesde jaar zullen op 1 september met de leerlingen meegegeven worden.

 

Voor verder informatie betreffende ons D.O.E.L- project KLIK HIER.