Reactie op persmededeling

Met dit schrijven willen we reageren op het artikel “Scholieren SCC schoppen weerloze leerlinge (15) op het hoofd”. 


Dinsdagmiddag ontstond er tijdens de namiddagpauze een zware vechtpartij tussen 4 jongeren. Dit incident betrof een uit de hand gelopen ruzie van ‘s morgens. Zowel gisteren als vandaag hebben we als directie op een daadkrachtige manier onze verantwoordelijkheid genomen. De daders zijn geschorst en het slachtoffer werd onmiddellijk opgevangen en begeleid. Aangezien het hier enerzijds minderjarigen betreft en uit respect voor en in het belang van het slachtoffer anderzijds, hebben we als directie op een discrete manier gehandeld, in overleg met de ouders van alle betrokkenen, de politie, de schoolpsycholoog, het CLB en de eigen leerlingbegeleiding.

 

We betreuren dit incident ten zeerste. Dit zwaar grensoverschrijdend handelen staat haaks op de visie en het pedagogisch project van onze school waarin we een veilig, warm en positief schoolklimaat voor iedereen vooropstellen. We zijn niet blind voor pesterijen en handelen in dergelijke situaties steeds conform het eigen antipestbeleid waarvoor we in 2019 de Vlaamse prijs hebben gewonnen in de ‘Pesten kan niet’- wedstrijd. 


Momenteel loopt nog een onderzoek op school en bij de politie. Wij wensen in alle sereniteit en met de grootste discretie dit zeer spijtige voorval met de betrokkenen te kunnen afhandelen. 


De directie